All Systems Operational

About This Site

Get latest updates from our techical team

Customer Portal ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
VAIA.cloud Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
a.vaia.cloud ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
se.vkube.cloud ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VAIA E-mail Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Icewarp Webmail ? Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Icewarp SMTP ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Windows Servers Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Joomla Server ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
WebApp Server ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Distansbackup ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
AWS Operational
AWS eks-eu-north-1 Operational
AWS s3-eu-north-1 Operational
AWS ec2-eu-north-1 Operational
Intercom Web Messenger Operational
New Relic AWS : US Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
May 15, 2021

No incidents reported today.

May 14, 2021

No incidents reported.

May 13, 2021

No incidents reported.

May 12, 2021

No incidents reported.

May 11, 2021

No incidents reported.

May 10, 2021

No incidents reported.

May 9, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
May 9, 11:33 CEST
Investigating - Automated monitoring, reporting service WebApp Server down.

Timestamp : 2021-05-09 09:28:39 +0000
May 9, 11:28 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
May 9, 11:18 CEST
Investigating - Automated monitoring, reporting service Joomla Server down.

Timestamp : 2021-05-09 09:09:15 +0000
May 9, 11:09 CEST
May 8, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
May 8, 04:59 CEST
Investigating - Automated monitoring, reporting service Customer Portal down.

Timestamp : 2021-05-08 02:59:17 +0000
May 8, 04:59 CEST
May 7, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
May 7, 11:38 CEST
Investigating - Automated monitoring, reporting service Customer Portal down.

Timestamp : 2021-05-07 09:37:42 +0000
May 7, 11:37 CEST
May 6, 2021

No incidents reported.

May 5, 2021

No incidents reported.

May 4, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 4, 06:45 CEST
Update - Förberedelserna tar längre tid än väntat, så det lilla avbrottet kommer senare än beräknat, ca 06.00.
May 4, 05:35 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 4, 04:45 CEST
Update - Uppgraderingen av klustret är framflyttad en vecka, då vi måste prioritera en del andra åtgärder.
Apr 26, 09:37 CEST
Scheduled - Samma uppgradering ska nu göras på vårt andra kluster. Under uppgraderingen blir det ett kortare avbrott till de webbplatser som kör i klustret. Detta då det blir ett helt nytt kluster och vi måste styra om trafiken. Övriga tjänster som sftp, git och ssh påverkas också.
Apr 21, 16:38 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
May 4, 05:55 CEST
Investigating - Automated monitoring, reporting service Customer Portal down.

Timestamp : 2021-05-04 03:51:09 +0000
May 4, 05:51 CEST
May 3, 2021

No incidents reported.

May 2, 2021

No incidents reported.

May 1, 2021

No incidents reported.